tytuł

Wielki słownik ortograficzny PWN*

tytuł -ułu, -ule; -ułów (skrót: tyt.)

Słownik języka polskiego PWN*

tytuł
1. «nazwa książki, artykułu, filmu itp. lub ich części»
2. «książka lub czasopismo jako propozycja wydawnicza»
3. «godność, nazwa rodowa, stopień naukowy lub stanowisko, używane np. przy zwracaniu się do osób, które tę godność lub stopień uzyskały»
4. «podstawa czegoś lub powód do czegoś»

• tytułowy • tytulik
tytuł egzekucyjny «orzeczenie sądu, ugoda lub akt uprawniający do egzekucji sądowej w postępowaniu cywilnym»
tytuł honorowy «tytuł nadawany komuś dla uczczenia go, lecz niezobowiązujący do pełnienia funkcji związanych z tym tytułem»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego