tytuł

Wielki słownik ortograficzny PWN

tytuł -ułu, -ule; -ułów (skrót: tyt.)

Słownik języka polskiego PWN

tytuł
1. «nazwa książki, artykułu, filmu itp. lub ich części»
2. «książka lub czasopismo jako propozycja wydawnicza»
3. «godność, nazwa rodowa, stopień naukowy lub stanowisko, używane np. przy zwracaniu się do osób, które tę godność lub stopień uzyskały»
4. «podstawa czegoś lub powód do czegoś»

• tytułowy • tytulik
tytuł egzekucyjny «orzeczenie sądu, ugoda lub akt uprawniający do egzekucji sądowej w postępowaniu cywilnym»
tytuł honorowy «tytuł nadawany komuś dla uczczenia go, lecz niezobowiązujący do pełnienia funkcji związanych z tym tytułem»
tytuł prasowy «gazeta lub pismo jako element prasy»
tytuł własności
1. «podstawa prawna wyłącznego korzystania i rozporządzania daną rzeczą»
2. «dokument tworzący lub stwierdzający tę podstawę prawną»
z tytułu «z jakiegoś powodu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

tytuł i podtytuł
3.11.2011
Witam.
Jaki symbol należy umieścić po tytule, jeżeli tytuł zawiera podtytuł. Czy zastosować dwukropek, skoro informacje po tytule mają formę informacyjną o danym dziele. Przykładowo: „Blacksad: Pośród cieni”.
Pozdrawiam
Radosław Wieczorek
tytuł utworu cytatem
17.06.2013
Tytuł opowiadania Żeromskiego „Rozdzióbią nas kruki, wrony...” wyróżniamy kursywą i cudzysłowem, ponieważ jest to cytat. Do jakiej postaci powinniśmy skracać podobne tytuły w przypisach typu dz. cyt.? Rozważam takie możliwości:
1. Żeromski, „Rozdzióbią..., dz. cyt., s. 5.
2. Żeromski, „Rozdzióbią”..., dz. cyt., s. 5.
3. Żeromski, „Rozdzióbią...”, dz. cyt., s. 5.
4. Żeromski, Rozdzióbią..., dz. cyt., s. 5.
A może jest jakaś lepsza?
tytuł w cudzysłowie
10.03.2015
Szanowni Państwo,
moje pytanie dotyczy cudzysłowu. Czy ten znak interpunkcyjny jest wymagany w tytułach artykułów, opowiadań czy wypracowań szkolnych? Wydawało mi się do tej pory, że w cudzysłowie zapisuje się tytuł przytaczany, np. „Wczoraj napisałam opowiadanie pod tytułem «Wiosna»”. Natomiast na kartce z opowiadaniem, nad tekstem tytułu w cudzysłowie się nie zapisuje. Podobnie rzecz się ma z tytułami książek czy artykułów. Jeśli jestem w błędzie, proszę o wyprowadzenie mnie z niego.
Dziękuję

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... po odejściu ze stanowiska.
    Druga grupa ważnych ludzi kupiła sobie
    tytuł VIP-a za ciężkie pieniądze, tak jak dawniej kupiec mógł...
  • ... zaobserwować niezdrową ruchliwość w interesach, pośpiech, gazety są pełne sensacyjnych tytułów, roi się aż od afer finansowych... Aż szkoda, że one...
  • ... rzeczy, do wykonania tego zobowiązania, jak również do odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz do niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia rzeczy stosuje się...

Encyklopedia PWN

prawo dokument urzędowy, stwierdzający istnienie i zakres roszczenia nadającego się do egzekucji sądowej;
prawo w postępowaniu cywilnym tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności; stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji.
naukozn. stopnie i tytuły nauk. przyznawane uczonym po spełnieniu przez nich określonych wymogów w różnych dziedzinach lub dyscyplinach naukowych;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego