wykwintnisia

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wy•kwint•nisia -nisi, W. -nisiu; -nisie, -niś
wy•kwint•niś -isia; -isie, -isiów

Słownik języka polskiego PWN*

wykwintniś pejor. «mężczyzna przesadnie dbający o swój wygląd»
• wykwintnisia
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego