wyolbrzymiać

Słownik języka polskiego PWN*

wyolbrzymićwyolbrzymiać «ukazać coś w sposób przesadny»
wyolbrzymić sięwyolbrzymiać się «bardzo powiększyć się»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego