wzorowanie

Słownik języka polskiego PWN*

wzorować «tworzyć coś, kształtować według pewnego wzoru»
wzorować się
1. «brać kogoś, coś za wzór»
2. «tworzyć coś według pewnego wzoru»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego