xeres

Wielki słownik ortograficzny PWN

xeres ndm: wino xeres a. jerez

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... do Anglii, przez Anglików zresztą "odkryte" i spopularyzowane. Jerez lub Xeres głośne jest na świecie pod angielską właśnie nazwą Sherry, wyrabia...

Encyklopedia PWN

xeres
[herẹs; hiszp.]
→ sherry.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego