z-ca

Wielki słownik ortograficzny PWN

z-ca (= zastępca) z-cę; z-cy, z-ców a. zca

Porady językowe

zwycię-Z-ca, ale zwycię-Ż-czyni
16.07.2001
Szanowni Państwo!
Proszę o odpowiedź w następującej kwestii: zwyciężczyni czy zwycięzczyni?
nazwy stanowisk
31.10.2002
Szanowni Państwo!
Moje wątpliwości dotyczą pisowni nazw rozbudowanych stanowisk pracy. Podam przykład. Czy stanowisko: Z-ca Kierownika Z-du ds. Finansowo-Ekonomicznych pisze się, jak przytoczyłam, czy może: Z-ca Kierownika Zdu ds. finansowo-ekonomicznych? Wiem, że przyimki w nazwach powinno się pisać małymi literami, ale co z resztą? Podobnie nazwę stanowiska: Kierownik pracowni kontroli międzyoperacyjnej czy Kierownik Pracowni Kontroli Międzyoperacyjnej?
Będę wdzięczna za radę.
ginekolożka, naukowczyni i in.
16.01.2007
Szanowni Państwo!
Formy profesorka, dyrektorka, księgowa itp. są w odwrocie. Zastępuje się je formami męskimi: profesor, dyrektor, księgowy. Ale jednocześnie coraz częściej można spotkać się ze zjawiskiem – dla mnie dziwnym – powrotu do form żeńskich np. ginekolożka, psycholożka. Czy są to formy poprawne? Czy dopuszczalne jest zastosowanie formy naukowczyni wobec kobiety naukowca? Taką formę zastosowała Gazeta Wyborcza w swym dodatku Wysokie Obcasy.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Afryki oraz w Kijowie i Warszawie.


    Otworzyć drzwi

    Ryszard Celeda,
    z-ca głównego inspektora pracy: - W miarę rozszerzania się prywatyzacji - rośnie szara...
  • ... potrzebne, a jakie powinny być zlikwidowane, bo kształcą bezrobotnych - mówił z-ca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, Ryszard Ławicki. Przedstawiciele...
  • ... to, że nie zależy nam na nich - wyjaśnia Jerzy Wyszumirski z-ca przewodniczącego dolnośląskiego Związku Zawodowego Anestezjologów. - W tym momencie priorytetową sprawą...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego