zasuwa

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zasuwa -uwie, -uwę; -uw
zasuwać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN*

zasuwa
1. «zamek składający się z ruchomej sztabki wsuwanej do specjalnego otworu; też: ta sztabka»
2. «urządzenie do regulowania przepływu cieczy i gazów w zbiornikach, rurociągach, przewodach kominowych itp.»

• zasuwowy•  zasuwka
zasunąćzasuwać
1. «rozpostrzeć coś lub przesunąć tak, żeby zamknąć lub zakryć coś»
2. «posuwając, umieścić coś w głębi czegoś»
3. «połączyć obie części zamka błyskawicznego»
4. pot. zasuwać «ciężko pracować»
5. zasuwać pot. «szybko iść lub jechać»
6. pot. «skłamać lub mocno przesadzić»
7. pot. «uderzyć kogoś»
8. pot. «ukraść coś komuś»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego