Ewangelia

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Ewan•gelia (tytuł księgi; opis życia Chrystusa; jego nauki) -lii, -lię: Ewangelia św. Marka, Ewangelia wg św. Łukasza
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego