ewangelia

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Ewan•gelia (tytuł księgi; opis życia Chrystusa; jego nauki) -lii, -lię: Ewangelia św. Marka, Ewangelia wg św. Łukasza
ewan•gelia (zespół niewzruszonych zasad; część mszy) -lii, -lię; -lii

Słownik języka polskiego PWN*

ewangelia
1. «utwór wczesnochrześcijański zawierający opis życia i naukę Jezusa»
2. Ewangelia «księga zawierająca teksty czterech ewangelistów, wchodzące w skład Nowego Testamentu; też: każdy z tych tekstów»
3. «nauka Jezusa Chrystusa zawarta w tej księdze»
4. «część mszy z czytaniem fragmentu tej księgi»
5. «zespół niewzruszonych zasad i nakazów moralnych»

• ewangelijny, ewangeliczny • ewangelista
ewangelie synoptyczne «trzy ewangelie: według Mateusza, Marka i Łukasza, podobne do siebie pod względem doboru opisywanych wydarzeń i formy literackiej»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego