Jagiełło

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Jagieł•ło -el•le, -eł•łę; -eł•łowie, -eł•łów ,
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…na syna. Dopiero ostatnia małżonka, młodsza o 53 lata od Jagiełły – kniaziówna ruska Zofia (Sonka) Holszańska, dała monarsze dwóch synów: Władysława…

 

…urządzenia, zamontowane będą u zbiegu ulic Chrobrego i Kościuszki oraz Jagiełły i Kopernika.
jp

Do Pogotowia Ratunkowego 999
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala…

 

…Królestwa Polskiego" – czytamy w dokumencie. Jednocześnie w wypadku bezpotomnej śmierci Jagiełły, strona polska zobowiązała się nie wybierać monarchy, będącego zarazem wielkim…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego