Pytlasiński

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Pytlasiń•ski: Włady•sław Pytlasiń•ski, Pytlasiń•skiego, o Pytlasiń•skim
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego