Raczkiewicz

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Racz•kiewicz: Włady•sław Racz•kiewicz, Racz•kiewicza, o Racz•kiewiczu
zgłoś uwagę
 
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

w owym czasie bardzo aktywny politycznie. Nieustannie konferował z prezydentem Raczkiewiczem, spotykał się z szefem Kancelarii Cywilnej Prezydenta – Augustem Zaleskim (od

 

prezydent Mościcki – nie mogąc pełnić swych funkcji – przekazał władzę Władysławowi Raczkiewiczowi.
Ten zaś powołał nowy rząd z gen. Władysławem Sikorskim na

 

razem znajdujemy się coraz niżej na równi pochyłej. Zostawił też Raczkiewiczowi podpisaną przez siebie notatkę z zapowiedzią, iż będzie musiał wydać

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego