Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Unia Chrześcijań•sko-Demo•kratycz•na (partia w Niemczech; skrót: CDU) Unii Chrześcijań•sko-Demo•kratycz•nej, Unię Chrześcijań•sko-Demo•kratycz•ną
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego