Wacia

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Wacia -ci, -cię, W. -ciu; Wać
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…też nie wiedzą. Telesfer wchłonął dane i zaczął śnić – o Wacie, o Maszynie Hoana, o jakichś Obcych. On i inni mózgowcy…

 

…pogięta, ze śladami włamań, ale z nienaruszonymi pieczęciami – dzięki grubej wacie izolacyjnej. Obecnie serce zwycięzcy spod Racławic znajduje się na zamku…

 

…stroju mazurskim. Opowiadano, że gdy dziecko płakało, mówiła ona:
– Cicho,
Waciu, bo przyjdzie Moskal i cię zabierze!
Już w samym opowiadaniu…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego