Wielkie Księstwo Litewskie

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
Wiel•kie Księstwo Litew•skie Wiel•kiego Księstwa Litew•skiego, Wiel•kim Księstwie Litew•skim (skróty: W.Ks.Lit., WXL, WXLit)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego