Żabczyński

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Żab•czyń•ski: Aleksan•der Żab•czyń•ski, Żab•czyń•skiego, o Żab•czyń•skim
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego