absolutny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ab•solut•ny; -ni
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…posnęli
ludzie i zwierzęta, dopiero wtedy można
było wyłowić z
absolutnej ciszy daleki,
ciężki odgłos. Nie przerywał on jednak spokoju,
nie…

 

…długie stulecia filozofia tworzyła systemy mające na celu odkrycie Prawdy Absolutnej. „Nasi przodkowie, dążąc do nieosiągalnej absolutnej prawdy, starali się…

 

…warstwę biurokratyczną, bez formalnego naruszania prawa własności, może uczynić biurokracje absolutnym władcą tego kraju. W ten sposób w warunkach "parlamentarnej biurokracji…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego