ad.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ad. (= adiunkt; adadżio, adagio)
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego