adiabatyczny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

adiabatycz•ny
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…przez dyszę.
2. Przyjmuje się, że proces strzału ma przebieg
adiabatyczny.
3. Nie uwzględnia się w zasadzie kształtu i rozmieszczenia dyszy…

 

…do ściskania układu w kierunku osi centralnej. Jest to proces adiabatyczny związany ze wzrostem temperatury i ciśnienia. Wyniki uzyskiwane od szeregu…

 

…adiabatyczne ochładzanie i kondensacja pary wodnej, a w dolinach fal adiabatyczny wzrost temperatury powietrza uniemożliwiający kondensację pary wodnej. W związku z…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego