Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
Ruchy falowe w atmosferze pojawiają się na styku dwóch różniących się temperaturą i wilgotnością warstw powietrza. Podczas przemieszczania się jednej warstwy nad drugą, na granicy między nimi, powstają zaburzenia falowe o znacznej długości i dużej amplitudzie. Na wierzchołkach fal następuje adiabatyczne ochładzanie i kondensacja pary wodnej, a w dolinach fal adiabatyczny wzrost temperatury powietrza uniemożliwiający kondensację pary wodnej. W związku z tym chmury, będące skutkiem obecności ruchów falowych w atmosferze, składają się z fragmentów jaśniejszych, przez które niekiedy widoczny jest błękit nieba oraz z fragmentów bardzo gęstych i zwartych przybierających postać wałów, pasów itp. Ten typ zachmurzenia można obserwować na dość
Ruchy falowe w atmosferze pojawiają się na styku dwóch różniących się temperaturą i wilgotnością warstw powietrza. Podczas przemieszczania się jednej warstwy nad drugą, na granicy między nimi, powstają zaburzenia falowe o znacznej długości i dużej amplitudzie. Na wierzchołkach fal następuje adiabatyczne ochładzanie i kondensacja pary wodnej, a w dolinach fal adiabatyczny wzrost temperatury powietrza uniemożliwiający kondensację pary wodnej. W związku z tym chmury, będące skutkiem obecności ruchów falowych w atmosferze, składają się z fragmentów jaśniejszych, przez które niekiedy widoczny jest błękit nieba oraz z fragmentów bardzo gęstych i zwartych przybierających postać wałów, pasów itp. Ten typ zachmurzenia można obserwować na dość
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego