al.

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
al. (= aleja): al. Róż, al. Mickiewicza
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego