albo tak, albo siak

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
al•bo tak, al•bo siak
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego