bytować

Wielki słownik ortograficzny PWN*

bytować -tuję, -tują
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…mi ciągle o wartości przedmiotowe. Sposobem bytowania Ja aksjologicznego jest bytowanie w stronę wartości. Urealnienie Ja aksjologicznego w Ja społeczne dokonuje…

 

…późnym paleozoiku, ale na mezozoik przypadł rozkwit form stosunkowo płytkowodnych, bytujących na podłożu wapiennym, o igłach zlanych ze sobą ww jednorodną…

 

…może się upostaciować i przekształcić w byt upostaciowany. [...] Tym, co bytuje, jest forma".
O'nicości właściwej' ('nicości absolutnej') Heidegger pisał: "Co się…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego