c.o.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

c.o. (= centralne ogrzewanie) a. co
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego