camping

Wielki słownik ortograficzny PWN*

cam•ping -n•gu, -n•giem; -n•gów; zob. kemping
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego