chrzęścić

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
chrzęś•cić -ęsz•czę, -ęś•cisz, -ęsz•czą; -ęść•cie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego