chudzina

Wielki słownik ortograficzny PWN*

chudzina -inie, -inę; -iny, -in (a. -inów – o grupie obejmującej mężczyzn)
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…nogi,
Pewno skaczesz, miast chodzić, unikając drogi?

Taki z ciebie
chudzina, takie nic z obłoków,
Że mi będziesz dobranym towarzyszem skoków…

 

…goście, w szkatule mu nie roście". Instrukcja natury zdrowotnej: "Jeśliś chudzina, pij piwo, niechaj wina", a także ewangeliczna zachęta do dobroci…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego