do gruntu

Wielki słownik ortograficzny PWN*

do grun•tu
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…niemowląt stwarza zagrożenie życia. Stale powiększa się ładunek ścieków odprowadzanych do gruntu, do wód płynących i stojących. Przyczyną jest szybki postęp wodociągowania…

 

…5 x 5 cm w większych skrzynkach lub w inspekcie. Do gruntu wysadzamy na początku sierpnia.
P. vialii zaczyna wegetację bardzo późno…

 

…nagany.
§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu
do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego