echoencefalograf

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
echo•en•cefalo•graf -fu, -fie; -fów
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego