ekstranowoczesny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

eks•tra•nowoczes•ny; -eś•ni
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego