fabryczny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

fabrycz•ny; -ni (skrót: fabr.)
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…zarówno usługi gwarancyjne, jak i pogwarancyjne, obejmując 31 produktów serwisowych fabrycznych i 135 autoryzowanych.polar
– to pralki
stworzone specjalnie z myślą…

 

…potrzeby przemysłowe ludności, która nic prawie nie nabywa z wyrobów fabrycznych, wyrabiając wszystko od rzemyka i fajki aż do chaty wraz…

 

…na majątku firmy przez dziesiątki spółek, m.in. powiązanych z fabrycznymi związkami zawodowymi.

Prokurator próbował nawet trzech słowackich inwestorów wsadzić do…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego