iblowski

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
iblow•ski (od: IBL); -scy a. IBL-owski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego