iblowski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

iblow•ski (od: IBL); -scy a. IBL-owski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego