indeksowanie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

in•deksowanie
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…W roku 1986 zauważał:

Rozwój wydarzeń sprawiał, że ta tendencja
indeksująca pisanie krytyka na mapie nie tyle literatury, co polityki upowszechniała…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego