indeksowanie

Wielki słownik ortograficzny PWN

in•deksować -suję, -sują

Słownik języka polskiego PWN

indeksować
1. «wprowadzać indeksację»
2. «w systemach informatycznych: notować treść dokumentów w sposób zwięzły w celu przechowywania zawartej w nich informacji»

Porady językowe

Co umieścić w indeksie osobowym?
12.11.2014
Dzień dobry,
czy w indeksie osobowym uwzględnia się autorów tekstów, które zostały wymienione w przypisach bibliograficznych? Jeśli tak, to czy bierze się pod uwagę każdą stronę, na której jest przypis do dzieła danego autora?
Dziękuję i pozdrawiam
srebrnictwo, sztuka srebrnicza
10.09.2007
Czy określenia srebrnictwo, srebrnictwo artystyczne, sztuka srebrnicza, metaloplastyka srebrna są językowo poprawne? A jeśli nie, to jakich określeń należałoby używać w zamian? Chodzi tu nie tyle o wyrób biżuterii, ile o dziedzinę metaloplastyki. Określenia te nie występują w słownikach, aczkolwiek występują w życiu codziennym (szyldy, reklamy, informatory wystawowe).

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... spłatą części należności i przedstawiamy - do wyboru - dwie formuły spłaty:
  Indeksowaną
  Wykres poziomu spłat i zadłużenia w tej formule, przy założeniu...
 • ... miesięcznie w Jaśle i Krośnie) i jest ono co kwartał indeksowane. Jak wynika z ustaleń NIK, nie przewidziano procedur odpowiedzialności dyrektorów...
 • ... mniejsze.
  Wynika to z tego, że kolejne raty spłaty będą
  indeksowane tylko połową wartości stopy inflacji.
  Normatywną
  Wykres poziomu spłat i...

Encyklopedia PWN

inform. technika dostępu do rekordów w bazie danych;
obligacje indeksowane (obligacje indeksowe),
rodzaj obligacji, w przypadku których procent oraz spłata jest powiązana z indeksem cen.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego