jak najdłuższy

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
jak naj•dłuż•szy
zgłoś uwagę
 
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

pierwszy
Pisał liryczne wiersze,
Wreszcie dwudziesty drugi
W kościele leżał
jak długi.

Dwudziestu dwóch morderców
Zawisło w Norymberdze,
Choć każdy z tych

 

samotny, umrze wśród swoich, a zanim umrze – jeszcze długie, oby jak najdłuższe lata przeżyje wśród rodziny, wśród śmiechu dzieci; a cóż on

 

pan Sapieha pojął,
że może się zdarzyć po wiekach, oby
jak najdłuższych, że święte czcigodne płótno
zetleje lub spełznie. Pojął, że Kodeń

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego