k.r.o.

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
k.r.o. (= Kodeks rodzinny i opiekuńczy) a. k.r. i o.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego