korzeń

Wielki słownik ortograficzny PWN*

korzeń -enia; -enie, -eni
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…całkowicie anonimowych, niekiedy artystów tej miary, co Goethe. Być może, korzenie opowieści tkwią poza

Europą, na Wschodzie bowiem odnajdujemy równie znaczną…

 

…Rosji, choć akurat w tym wypadku ma on najgłębsze historyczne korzenie. W coraz większym stopniu będzie też dotyczył polityki UE jako…

 

…drzew, przynajmniej niektórych już jednak sadzić jednak nie można, bo korzenie mogą robić szczeliny w gruncie, do wewnątrz dostaje wówczas się…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego