kwantum

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kwan•tum; -ta, -tów
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…powszechnie w spektroskopii gamma.
Efekt Comptona.
W miarę wzrostu energii
kwantów efekt fotoelektryczny traci na znaczeniu, natomiast coraz większą rolę zaczyna…

 

…MeV do kilkunastu MeV. Dla przejść następujących po przemianie energie kwantów są niewielkie, zazwyczaj E0,5MeV; wartości E po przemianie są…

 

…wniosek z punktu widzenia konstruowania spektrometrów promieniowania gamma, ponieważ energie kwantów mierzymy na podstawie energii fotonów wtórnych. Gdy kąt rozproszenia fotonów…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego