kwantum

Słownik języka polskiego PWN*

kwantum, quantum [wym. kwantum] «ustalona ilość lub liczba czegoś»
teoria kwantów «teoria fizyczna opisująca procesy, w których biorą udział mikrocząsteczki»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego