makieta

Wielki słownik ortograficzny PWN*

makieta -ecie, -etę; -et
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…datowanego na II-III wiek po Chr., można będzie obejrzeć makietę cmentarzyska, rekonstrukcje paleniska i grobu szkieletowego oraz obejrzeć jakie stroje…

 

…odtworzyć syntetyczną, myślową, trójwymiarową makietę całości homo-budowli. Opis tej makiety znajdą Państwo w pracy mojej i pana dra Brillat-Ćwierciakiewicza…

 

…żałują ofiar. Co chwila lecą na wody zatoki papierosy i makiety statków – przedtem nalewa się na ich pokład kilka kropel benzyny…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego