mieszczaństwo

Wielki słownik ortograficzny PWN*

mieszczań•stwo -wie
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…się powodzeniem artystą.
W swej twórczości, szczególnie portretowej ukazywał żydowskie
mieszczaństwo
i średnie warstwy inteligencji, a więc środowisko, z którego
wyszedł…

 

…kabareciku Olgi Lipińskiej) do białej gorączki doprowadza kołtunerię i straszne mieszczaństwo, co trwa w okopach Świętej Trójcy, bez względu na pożółkłe…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego