mogłaby, mogłoby, mógłby

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
mog•łaby, mog•łoby, mógł•by
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego