mogłaby, mogłoby, mógłby

Wielki słownik ortograficzny PWN*

mog•łaby, mog•łoby, mógł•by
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…ziemi jako par, jak zjawa, jak duch... ale... ale może może może może może może może jeszcze kiedyś się będzie szło inaczej, jak…

 

…jury. Film Rychlika, opisujący dwanaście miesięcy z życia wioski starców, mógłby stać się ilustracją do tezy Davida Thoreau, że życie polega…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego