nadbudowywać

Wielki słownik ortograficzny PWN*

nad•budowywać -owuję, -owują
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Naprężenia ścinające i naprężenia normalne zwiększają się natomiast wraz z nadbudowywaniem obszaru rezerwuarowego. Tym szybciej osiągną wartość krytyczną dla zakleszczenia drenażu…

 

…Sytuacja taka nie zachodzi w przypadku konstruowania teorii: klasa założeń "nadbudowywanych" nad danymi doświadczenia nie jest i nie może być a…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego