nadesłać

Wielki słownik ortograficzny PWN*

nade•słać nade•ślę, nade•ślą; nade•ślij•cie
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…z użyciem słowa Kodak. hasło napisz na kuponie konkursowym. Wśród nadesłanych haseł, komisja wybierze trzy najlepsze, których autorzy wraz z osobą…

 

…artyleryjskiego na podstawie wytycznych lub zarządzenia dowódcy artylerii oraz zapotrzebowań nadesłanych przez podległe sztaby planują właściwe wykorzystanie tego lotnictwa w walce…

 

…kangurów, to znaczy: rude, niebieskie,
szare, skalne i wallabie. W
nadesłanym spisie figurowały również
strusie emu, dzikie psy dingo, niedźwiadki koala…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego