niemniej

Wielki słownik ortograficzny PWN*

nie•mniej (mimo to)
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…problemy ekonomiczne. Opozycja zaś była świetnie przygotowana do podjęcia buntu. Niemniej bezpośrednią przyczynę stanowiły wybory. Ich sfałszowanie pokazało ludziom, że władzy…

 

…prymitywna i zawodna, cały ciąg bowiem mógł posiadać chronopatyczną skazę – niemniej zwykle, jak mnie zapewniano, zdawało egzamin.
Llameth odszukał wzrokiem Santanę…

 

…systemy moralne, często sztywne i niezgodne z indywidualnym poczuciem moralnym, niemniej jednak stwarzają one poczucie bezpieczeństwa opierające się na tym, iż…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego