obiór

Wielki słownik ortograficzny PWN*

obiór obioru, obiorze; obiorów
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Henryka uwalnia poddanych od zobowiązań wobec monarchy i pozwala na obiór nowego. W wyniku długich dyskusji napisano list do króla, wyznaczając…

 

…jednego posła, aby zapobiec niepożądanej uchwale. Podobne możliwości wpływania na obiór panującego (przekupywania głosujących) zapewniała wolna elekcja.

Rosja, Prusy i Austria…

 

…publicznych niemieckich robotników. Co ważniejsze, odebrano posiadającej szlachcie wpływ na obiór landratów. Wójtowską władzę nad gminą powierzono komisarzom obwodowym – urzędnikom mianowanym…

 

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego