paradygmat

Wielki słownik ortograficzny PWN*

paradygmat -atu, -acie; -atów
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…liberalnej demokracji i jako mocarstwa.
Nikt nie zaproponował dotąd lepszego
paradygmatu, twierdzi Huntington.
Niesłuszne jest upieranie się przy państwach jako jedynych…

 

…utracił swą użyteczność. Powszechnie odczuwa się potrzebę jakiejś radykalnej zmiany paradygmatu. Jednakże nie jest jasne, jaki rodzaj modelu zapewniłby głębszy wgląd…

 

…nowego modelu stosunków globalnych, czy, jak później powie Huntington, nowego paradygmatu, wywoła echa i polemiki.
Argumenty polemistów Huntingtona można uszeregować w…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego