profanacja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

profana•cja -cji, -cję
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…kolejnych królestw: babilońskiego, perskiego, medejskiego i greckiego. Wyraźne aluzje do profanacji świątyni jerozolimskiej, która miała miejsce za panowania Antiocha IV Epifanesa…

 

…sposób skrajnie wulgarny i brutalny, bluźniąc, a nawet i dokonując profanacji, to – mimo że jest to wbrew obowiązującemu prawu – mówi się…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego