r.szk.

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
r.szk. (= rok szkolny)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego