radiacja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

radia•cja -cji, -cję
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…warstewek, podczas gdy powierzchnia jest wciąż zamarznięta. Tylko część energii radiacji krótkofalowej służy wzrostowi temperatury powierzchni. Większa ilość promieniowania podnosi temperaturę…

 

…Pulina i in., 1984; Leszkiewicz, 1987). Rola ablacji w wyniku radiacji słonecznej wyraża się w rytmie dobowym i nie ma tak…

 

…Słońce promieniowanie elektromagnetyczne obejmuje duży zakres fal. Część tego potoku radiacji jest zatrzymywana w górnych warstwach atmosfery, pozostała część dochodzi do…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego